This page as PDFK stiahnutiu v PDF

ISOVER / ORSIL

isover_saint

Spoločnosť ISOVER s celosvetovou pôsobnosťou, vyvíja a predáva izolačné materiály v tej najvyššej kvalite. Ponuka izolačných materiálov značky ISOVER obsahuje výrobky zo sklenej a čadičovej vlny, extrudovaného polystyrénu Styrodur C a tiež izolácie z expandovaného polystyrénu EPS. Okrem tradičných výrobkov určených na izoláciu fasád, šikmých a plochých striech, podláh, stropov, stien, podhľadov a potrubných rozvodov nájdete v ponuke ISOVERu tiež unikátne fólie ISOVER Vario s premenlivým difúznym odporom, lepiace a tesniace pásky, tmely a pod.

Prehľad výrobkov Isover

 

Produkty

Isover EPS 70F

Isover_EPS_70F_4f6f8374e8ac2

Penový polystyrén určený na použitie v kontaktných zatepľovacích systémoch ETICS, vhodný pre rekonštrukcie a novostavby.

 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W/m.K
 • Objemová hmotnosť: 14,5 – 19,9 kg/m3
 • Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení: min. 70kPa
 • Reakcia na oheň: E

Technický list Isover EPS 70F

Prehľad výrobkov Isover EPS

Isover TF

ISOVER_TF_4f6f8300209f4 Fasádne izolačné dosky určené na použitie v rámci vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov budov.

 • tepelná, zvuková a protipožiarna izolácia v jednom
 • vynikajúce protipožiarne vlastnosti, použitie systému nie je obmedzené výškou objektu
 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W.m-1.K-1
 • Reakcia na oheň: A1

Izolačné dosky z čadičových vlákien s pozdĺžnou orientáciou vlákna určené na použitie ako tepelná a zvuková izolácia obvodových stien budov v skladbe vonkajších kontaktných zatepľovacích systémov.

Technický list Isover TF

Isover Unirol Plus

Isover_Unirol_Pl_4f6f8288df977 Tepelná a zvuková izolácia:

 • prevetrávané aj neprevetrávané šikmé strechy
 • nezaťažované podlahy a stropy (izolácia vložená medzi nosné trámy)
 • výplň ľahkých sendvičových konštrukcií a priečok (s dreveným alebo oceľovým nosným rámom)
 • izolácia stenových konštrukcií oceľových hál
 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,036 W.m-1.K-1
 • Reakcia na oheň: A1

Mäkký, pod tlakom zrolovaný izolačný pás zo sklených vlákien s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami určený na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech (prevetrávaných aj neprevetrávaných), ľahkých podláh a stropov (nezaťažené podlahy – izolácia je vložená medzi nosné trámy). Izolačné pásy je taktiež možné použiť ako výplň ľahkých skeletových konštrukcii (s dreveným alebo oceľovým nosným rámom).

Technický list Isover Unirol Plus

Isover DOMO

Isover_DOMO_4f6f82295fea5 Tepelná a zvuková izolácia:

 • šikmé strechy bez prevetrávania
 • nezaťažované podlahy a stropy (izolácia vložená medzi nosné trámy)
 • výplň ľahkých sendvičových konštrukcií a priečok (s dreveným alebo oceľovým nosným rámom)
 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,039 W.m-1.K-1
 • Reakcia na oheň: A1

Mäkký, pod tlakom zrolovaný izolačný pás zo sklených vlákien určený na tepelnú a akustickú izoláciu šikmých striech, podkroví, stropov alebo ľahkých podláh (nezaťažená podlaha – izolácia je vložená medzi nosné trámy).

Technický list Isover DOMO

Isover AKUPLAT

Isover_AKUPLAT_4f6f812ac8c1e Tepelná a zvuková izolácia:

 • prevetrávané aj neprevetrávané šikmé strechy
 • nezaťažované podlahy a stropy (izolácia vložená medzi nosné trámy)
 • ľahké montované deliace priečky
 • odvetrávané fasády
 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,037 W.m-1.K-1
 • Reakcia na oheň: A1

Minerálne izolačné dosky zo sklených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami určené na akustickú izoláciu ľahkých sadrokartónových priečok, zavesených stropov, ľahkých podláh (nezaťažená podlaha – izolácia je vložená medzi nosné trámy) a pod. Izolačné dosky je tiež možné použiť aj ako tepelnú izoláciu obvodových stien budov (systém ľahkých odvetraných fasád), obvodových plášťov halových konštrukcií alebo ľahkých podláh.

Technický list Isover AKUPLAT

Isover PIANO

Isover_PIANO_4f6f80d0043f8 Zvuková izolácia:

 • ľahké montované deliace priečky
 • predsadené sadrokartónové steny
 • zavesené podhľady a stropy
 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: 0,038 W.m-1.K-1
 • Reakcia na oheň: A1

Mäkký, pod tlakom zrolovaný izolačný pás zo sklených vlákien s vynikajúcimi zvukovoizolačnými vlastnosťami určený predovšetkým na použitie do ľahkých sadrokartónových deliacich priečok, predsadených sadrokartónových stien alebo zavesených stropných podhľadov s nosnými oceľovými prvkami.

Technický list Isover PIANO