TECHNICKÉ IZOLÁCIE – tepelné a chladové izolácie pre potrubné rozvody a zariadenia v budovách a priemysle

Aktuálna verzia s platnosťou od 1.7.2019 (do vydania novej verzie cenníka)
k stiahnutiu tu: v0.2 cenník/katalóg AZ FLEX Technické izolácie od 1.7.2019

10.5.2021
Aktuálne informácie o zmenách podmienok na r. 2021 (korekcia ceny oproti roku 2020):

Skupina výrobcu: Dátum zmeny pre dodania:  Výška zmeny ceny:
PE izolácie Mirelon/Izoflex
od 10.5.2021
 – úprava cien izolácii o cca +10 až +20%
PVC povrchy (Isogenopak…)
od 1.5.2021
 – úprava cien o cca +10 až +15%
Armacell (Armaflex, Tubolit…)
od 15.5.2021
 – úprava cien o cca +6%
Kaimann (Kaiflex…)
od 1.7.2021
 – úprava cien o cca +5%
Rockwool
od 1.1.2021
 – úprava cien výrobkov PROROX  o +3%
Rockwool
od 1.4.2021
 – úprava cien výrobkov pre TZB o  +3%

Od dátumu zmeny ceny budú objednávky dodávané s novými podmienkami (dohodnutým cenám končí platnosť ku dňu zmeny)

Zmena ceny sa prejaví v úprave rabatových podmienok.