TECHNICKÉ IZOLÁCIE – tepelné a chladové izolácie pre potrubné rozvody a zariadenia v budovách a priemysle

k dispozícií v elektronickej podobe:

Verzia 7.1 – Cenník-Katalóg AZ FLEX Technické Izolácie 07-2022 platný od 1.7.2022

30.6.2022- Aktuálne informácie o zmenách podmienok výrobcov a najbližšie avizované zmeny:

Skupina (výrobca):  Dátum zmeny ceny (platí pre dodania):  Výška zmeny cenovej hladiny:
 -  -  -

Od “dátumu zmeny ceny” budú objednávky dodávané s novými podmienkami (dohodnutým cenám končí platnosť ku dňu zmeny).

K nahliadnutiu: archív zmien