Tubolit_SPLIT____4fe5dde491015

Predizolované medené potrubie pre oblasť chladenia a klimatizácie (izolácia je kašírovaná pevnou bielou ÚV odolnou fóliou)

  • Predizolované potrubie dĺžky 20m
  • Predizolované potrubie DUO (dve súbežne potrubia) dĺžky 20m