Ultimate_U_TECH__4f350f8d0bbc4

Minerálne izolačné rohože zo sklených vlákien kašírované pre teploty použitia 400°C -550°C. Izolácia ma vysokú pružnosť, veľmi dobre zvukovo a tepelnoizolačné vlastnosti. Používa sa na izolovanie VZT a klimat. zariadení, teplovodov, parovodov cisterien a pod.

  • N (TFN) – bez povrchovej úpravy
  • ALU (TFA) s vystuženou hliníkovou fóliou
  • V1 (TFV) s čiernou netkanou sklotextíliou
  • Rohože šírky 1,2m