Ultimate_U_TECH__4f35102031f03

Minerálne izolačné dosky zo sklených vlákien kašírované čiernou sklotextiliou pre teploty použitia 400°C – 550°C. Používajú sa na izolovanie VZT a klimat. zariadení, teplovodov, parovodov cisterien, nádrží a množstvo ďalších priemyselných aplikácii.

  • N (TFN) – bez povrchovej úpravy
  • ALU (TFA) s vystuženou hliníkovou fóliou
  • V1 (TFV) s čiernou netkanou sklotextiliou
  • Dosky 1,2m x 0,6m