TECHNICKÉ IZOLÁCIE – tepelné a chladové izolácie pre potrubné rozvody a zariadenia v budovách a priemysle

k dispozícií v elektronickej podobe:

Verzia 11.0 – Cenník-Katalóg AZ FLEX Technické Izolácie 11-2022 platný od 1.11.2022

31.10.2022- Aktuálne informácie o zmenách podmienok výrobcov a najbližšie avizované zmeny:

Skupina (výrobca):  Dátum zmeny ceny
(platí pre dodania):
 Výška zmeny cenovej hladiny:

Od “dátumu zmeny ceny” budú objednávky dodávané s novými podmienkami (dohodnutým cenám končí platnosť ku dňu zmeny).

K nahliadnutiu: archív zmien