TECHNICKÉ IZOLÁCIE – tepelné a chladové izolácie pre potrubné rozvody a zariadenia v budovách a priemysle

k dispozícií v elektronickej podobe:

v0.2 Cenník-Katalóg AZ FLEX Technické izolácie 01/2022 platný od 1.1.2022

Aktuálne informácie o zmenách podmienok:

ISOVER
od 1.2.2022
  • úprava cien o +10%
KAIMANN
 od 1.3.2022
  • úprava cien izolácii zn. Kaiflex +8%, zn. Kaifoam +20%.

Od “dátumu zmeny ceny” budú objednávky dodávané s novými podmienkami (dohodnutým cenám končí platnosť ku dňu zmeny).

K nahliadnutiu: archív zmien