armacel Alt text

AZ FLEX – technické izolacie, stavebné izolácie a suchá výstavba

AKTUALITY pre technické izolacie, stavebné izolácie a suchú výstavbu

DÔLEŽITOSŤ AKUSTIKY

9.9.2016

Akustická korekcia je nevyhnutnou súčasťou pre vytvorenie dobrých vnútorných podmienok. ROCKFON ponúka mimoriadne akustické vlastnosti

Minerálna vlna je svojou povahou materiál s veľkou pohltivosťou zvuku a dáva produktom ROCKFON výborné akustické vlastnosti. To umožňuje dosahovať vysoké úrovne akustického komfortu, bez toho aby bolo nutné používať stropy s výstupkami, perforáciami alebo otvormi. Akustické vlastnosti produktov ROCKFON boli testované v nezávislých a certifikovaných laboratóriách.

Zobraziť viac →


Unikátne technické riešenie – interiérové tepelné izolácie FOAMGLAS®

3.8.2016

Na tému, či tepelne izolovať stavebné konštrukcie z interiérovej strany, sa vedú v odborných kruhoch nekonečné diskusie. Názory sú rôzne. Od radikálnych zástancov vnútorného zateplenia až po jeho odporcov, ktorí poukazujú na negatívny vplyv vnútorného zateplenia na teplotný režim konštrukcie stavby. Po zvážení všetkých argumentov väčšina odborníkov preferuje zateplenie zo strany exteriéru. Jedno je však isté, v niektorých prípadoch nie je možné zateplenie z exteriérovej strany. Zobraziť viac →