Košice Žilina Bratislava

Sídlo spoločnosti

AZ FLEX, s.r.o.

Štrková 968/10C

010 09 Žilina-Bytčica

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Žilina

SWIFT : CEKOSKBX

Číslo účtu : 4019665166/7500

IBAN : SK83 7500 0000 0040 1966 5166

Výpis z OR: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č.15429/L


MAPA

Tel./Fax: +421 415 626 968

e-mail: azflex@azflex.sk

IČO: 36422851

IČ-DPH: SK2021876032